עדכון כיסויים בפוליסה – מגדל

עדכון כיסויים בפוליסה – מגדל

Tags :

Category : כללי

כאן תוכלו לעדכן מגוון אפשרויות עבור ביטוח הנסיעות שלכם במגדל, בחרו באופציה המבוקשת מבחינתכם בלבד.
הבקשה נשלחת מיידית לביצוע.

הסבר אודות הטופס מטה
1. עדכון פרטי קשר – רשמו מייל ונייד שתרצו לעדכן.

2. הרחבת ספורט אתגרי-  חובה בהתראה של יום, רשמו לאילו תאריכים תרצו ולמי במידה ואתם זוג או יותר.

3. הרחבת כיסוי לסלולר – ניתן להרחיב רק במידה וטרם יצאתם מהארץ. יש לרשום דגם מדויק.

4. הרחבת ספורט חורף – חובה בהתראה של יום, רשמו למי להרחיב במידה ואתם זוג או יותר ולאילו תאריכים.

5. הרחבת ביטול השתתפות עצמית ברכב – חובה בהתראה של יום ורק למטיילים מגיל 24 ומעלה עם רישיון נהיגה בתוקף כמובן.


  עדכון כיסויים בפוליסה – הפניקס

  Tags :

  Category : כללי

  כאן תוכלו לעדכן מגוון אפשרויות עבור ביטוח הנסיעות שלכם בהפניקס, בחרו באופציה המבוקשת מבחינתכם בלבד.
  הבקשה נשלחת מיידית לביצוע.

  הסבר אודות הטופס מטה
  1. עדכון פרטי קשר – רשמו מייל ונייד שתרצו לעדכן.

  2. הרחבת ספורט אתגרי-  חובה בהתראה של יום, רשמו לאילו תאריכים תרצו ולמי במידה ואתם זוג או יותר.

  3. הרחבת כיסוי לסלולר – ניתן להרחיב רק במידה וטרם יצאתם מהארץ. יש לרשום דגם מדויק.

  4. הרחבת ספורט חורף – חובה בהתראה של יום, רשמו למי להרחיב במידה ואתם זוג או יותר ולאילו תאריכים.

  5. הרחבת ביטול השתתפות עצמית ברכב – חובה בהתראה של יום ורק למטיילים מגיל 24 ומעלה עם רישיון נהיגה בתוקף כמובן.


   עדכון כיסויים בפוליסה – כלל ביטוח

   Tags :

   Category : כללי

   כאן תוכלו לעדכן מגוון אפשרויות עבור ביטוח הנסיעות שלכם בכלל ביטוח, בחרו באופציה המבוקשת מבחינתכם בלבד.
   הבקשה נשלחת מיידית לביצוע.

   הסבר אודות הטופס מטה
   1. עדכון פרטי קשר – רשמו מייל ונייד שתרצו לעדכן.

   2. הרחבת ספורט אתגרי-  חובה בהתראה של יום, רשמו לאילו תאריכים תרצו ולמי במידה ואתם זוג או יותר.

   3. הרחבת כיסוי לסלולר – ניתן להרחיב רק במידה וטרם יצאתם מהארץ. יש לרשום דגם מדויק.

   4. הרחבת ספורט חורף – חובה בהתראה של יום, רשמו למי להרחיב במידה ואתם זוג או יותר ולאילו תאריכים.

   5. הרחבת ביטול השתתפות עצמית ברכב – חובה בהתראה של יום ורק למטיילים מגיל 18 ומעלה עם רישיון נהיגה בתוקף כמובן.


    עדכון כיסויים בפוליסה – פספורטכארד

    Tags :

    Category : כללי

    עדכון פוליסה

    עדכון פוליסה ופרטים

    כאן תוכלו לעדכן מגוון אפשרויות עבור ביטוח הנסיעות שלכם, בחרו באופציה המבוקשת מבחינתכם בלבד.
    הבקשה נשלחת מיידית לביצוע.

    הסבר אודות הטופס מטה

    1. עדכון פרטי קשר – רשמו מייל ונייד שתרצו לעדכן.
    2. עדכון כרטיס פספורטכארד – צרפו צילום של כרטיס הפספורטכארד החדש שתרצו לשייך אליכם.
    3. הרחבת כיסוי לסלולר – ניתן להרחיב רק במידה וטרם יצאתם מהארץ. יש לרשום דגם מדויק ועד איזה סכום כיסוי תרצו להרחיב? [$800 או $1600].
    4. הרחבת ספורט חורף – חובה בהתראה של יום ורשמו למי להרחיב במידה ואתם זוג או יותר.
    5. הרחבת ביטול השתתפות עצמית ברכב – חובה בהתראה של יום ורק למטיילים מגיל 24 ומעלה עם רישיון נהיגה בתוקף כמובן.


     תפריט נגישות