ביטוח נסיעות כלל ביטוח

אני רוצה להצטרף לביטוח נסיעות כלל ביטוח

כלל | החל מ-2.7$ ליום

כיסויים רפואיים עד 5,000,000$ | 50$ השתתפות עצמית בתביעה | מחיר נפלא | אפשרות לכיסוי לביטול נסיעה עקב קורונה | תשלום תביעה מהיר ביותר | כיסוי לסלולר עד 400$ כחלק מכיסוי הבסיס לכבודה.

מה מכסה ביטוח נסיעות כלל ביטוח?

ביטוח נסיעות כלל ביטוח מקיף בכיסויים אך עם השתתפות עצמית 50$ בכל תביעה

 • כיסוי להוצאות רפואיות עד 5,000,000$.
 • כיסוי לכבודה עד 2,000$
 • כיסוי לאיחור מזוודה עד 170$
 • כיסוי חינם לסלולרי עד 400$
 • טיפול חירום בשיניים עד 600$
 • פינוי יבשתי, אוויר וימי לבית חולים קרוב.
 • אפליקציה המאפשרת החזר כספי מהיר בעת תביעה
 • אפשרות הרחבת ספורט תוך כדי הטיול בהתראה של יום
 • מוקד למקרי חירום כגון אשפוז 24/7
 • כסוי לאיתור וחילוץ עד 300,000$
 • חבות כלפי צד שלישי עד 150,000$
 • הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון שהתגלה לראשונה בחו"ל עד שבוע 12
 • אפשרות הרחבה לביטול נסיעה עד סכום של 7,000$ למבוטח - פרטים מטה
 • כיסוי לבידוד בחו"ל [ללא הרחבה בתשלום] עד 100$ ללילה במקרה שנשארתם בחו"ל לאחר תום תקופת הביטוח.
 • כיסוי לשינוי טיסה מחו"ל לישראל עד 1,500$ [ללא הרחבה בתשלום] במקרה שנשארתם בחו"ל לאחר תום תקופת הביטוח.

טוב לדעת לפני

ניתן לרכוש את הביטוח כ-60 ימים טרם היציאה מהארץ.

בשלב זה החלטת כלל היא כי תקופת הביטוח המקסימלית הינה 60 ימים.
ניתן לשוחח עמנו על מנת שנסייע בהארכת הביטוח בזמן שאתם בחו"ל!
ראשית נתחיל בהוצאות רפואיות בחו"ל - כיסוי רפואי מלא כמו אשפוז, תרופות וכו'.
כמובן, כמו בכל חברה - אין כיסוי לבדיקות שגרתיות אלא רק כאשר יש בעיה רפואית כלשהי.

לגבי נושאים של ביטול נסיעה / קיצור וכו' נחלק לנושאים:

ביטול נסיעה עקב מגיפה:
1. ביטול נסיעה עקב אבחנה של מבוטח כחולה בשבוע שקדם לנסיעה > כיסוי עד 5,000$
תקופת אכשרה של 3 ימים מרגע רכישת הביטוח

2. ביטול נסיעה עקב בידוד בית [לא חולה מאומת] > כיסוי של 500$ בלבד.
תקופת אכשרה של 3 ימים מרגע רכישת הביטוח.

3. חום או סימפטומים שהתגלו בשדה תעופה בעקבותיהם נאסר על המבוטח לטוס > כיסוי עד 5,000$
תקופת אכשרה של 3 ימים מרגע רכישת הביטוח.

הארכת שהות בחו"ל עקב מגיפה:
1. הפסד תשלומים עבור הוצאות לינה במקרה הארכת שהייה בחו"ל מעבר לתקופת ביטוח או בידוד בחו"ל > עד 100$ ללילה

קיצור נסיעה עקב מגיפה וסגר:
1. החזר הוצאות לקיצור הנסיעה > עד 5,000 להוצאות שמתוכן 2,000$ לכרטיס נסיעה.

סוכנות Safe4You מבהירה כי תנאי הפוליסה תמיד גוברים ומומלץ ביותר לקרוא את תנאי הכיסויים של חברת הביטוח העומדים לרשותכם.
לגבי הארכת ביטוח:
בשלב זה ניתן להיות מבוטחים ל-60 ימים בהבטחה.
כלל ביטוח גמישה מאוד בכל הקשור להארכות ביטוח והנטייה היא לאשר הארכות נוספות.
למרות הכתוב בנ"ל, זאת בהתאם למצב רפואי של המבוטח, תביעות שהיו במהלך השהות, יעדים מתוכננים ועוד נתונים רלוונטים שישפיעו על החלטת חברת הביטוח האם לאשר הארכה.

לרוב אנחנו משיגים אישורים להארכה לעוד 60 ימים נוספים ושוב מבקשים 60 ימים וכן הלאה.

סוכנות Safe4You תסייע לכם בהארכת הביטוח בחברות חיצוניות נוספות ותעשה מאמץ להאריך את הביטוח בחברות בינלאומיות במידה ולא ניתן יהיה להאריך את הביטוח בישראל, שוחחנו איתנו ונרחיב בנושא בשמחה.


לגבי ספורט אתגרי:

"בכלל ביטוח" הרבה פעילויות מכוסות ללא הרחבה מיוחדת של ספורט אתגרי, כלומר אותן פעילויות מכוסות בבסיס הפוליסה בלי תוספת תשלום.
אילו הרחבות מכוסות ללא הרחבה? קייקים ורפטינג עד דרגה 3, גלישת גלים [לא קייט], טרקים וטיול ג'יפים.

במידה ותבצעו פעילות אתגרית אחרת, יש להרחיב ספורט אתגרי עבור אותן פעילויות כמו צלילה, בנג'י, טיפוס ועוד.
שימו לב לגבי צלילה - הכיסוי לצלילה חל רק אם יש לכם תעודה [גם כוכב אחד בסדר גמור אם יש תעודה].

לגבי תוספת אתגרי - ניתן להרחיב גם תוך כדי הטיול בהתראה של יום אלינו לוואצאפ בלחיצה כאן
נעשה סדר:)
איחור מזוודה - תשלום מיידי באמצעות אפליקציה.

הוצאות רפואיות - משלמים, מביאים דוח רפואי וחשבונית ומגישים בתוך האפליקציה לקבלת החזר מהיר.

ביטול נסיעה וגניבת ציוד אישי - תשלום עד 30 ימים [אנחנו מסייעים ומטפלים עבורכם בתהליך תביעה מסוג זה.

אשפוז מעל 24 שעות - מדובר בסכומים גבוהים ולכן כלל משלמת ישירות לספק הרפואי בחו"ל [יוצרים קשר עם מוקד החירום].
האם ניתן להרחיב ספורט אתגרי תוך כדי הטיול?
כן בהודעה אלינו בוואצאפ בהתראה של יום לפחות!
יש לשים לב למשהו ייחודי "בכלל ביטוח" ביחס לחברות אחרות:
גלישת גלים כלולה בפוליסה ללא הרחבה מיוחדת. כמו כן, טרקים, טיול ג'יפים קייקים ורפטינג עד דרגה 3 גם כן כלולים ללא תוספת מצידכם.

מה מעניק הכיסוי "שהייה נוספת בחו"ל ושינוי טיסה לאחר תום תקופת הביטוח עקב אירוע רפואי [גם בידוד בגלל קורונה]"?
מקבלים כיסוי [ללא הרחבה נוספת מצדכם] של 100$ ללילה עבור הוצאות לינה עקב אירוע רפואי המונע חזרה לישראל, כמובן שזה צריך להיות מאושר ע"י חברת הביטוח וחייבים להציג מסמכים רפואיים המחייבים הישארות ביעד בחו"ל ומונעים חזרה לישראל.

כמו כן, יש כיסוי גם למקרה ואתם חיוביים לקורונה ולא יכולים לחזור לישראל ויש דרישה מהרשויות לכך, הכיסוי הוא עד 100$ ללילה.

מה בהקשר למלווה?
במידה ולפי נתונים והמלצות רפואיות יש צורך במלווה, יינתן כיסוי גם עבורו אבל המלווה נכלל באותו סכום כיסוי שיש למבוטח עצמו [כלומר לא בנוסף עוד סכום כיסוי].
הכיסוי למלווה לא חל בעת בידוד אלא רק בעת אירוע רפואי שמחייב מלווה או במקרה של בידוד בחו"ל של קטין [שמחייב הישארות מלווה].

מה בהקשר לטיסה?
ישנו כיסוי לשינוי כרטיס טיסה של המבוטח ומלווה וזאת לסה"כ כיסוי של 1,500$ עבור שניהם יחדיו. לגבי הכיסוי למלווה, רק עקב אירוע רפואי שמחייב הישארות מלווה [לא בידוד נניח] או במקרה של בידוד בחו"ל של קטין [שמחייב הישארות מלווה].

מה סכום הכיסוי לביטול וקיצור נסיעה?
במידה והרחבתם כיסוי עבור כך, הכיסוי עבור ביטול נסיעה הכולל טיסה, מלון והשכרת רכב הינו עד 7,000$ ועבור קיצור נסיעה [קיצור הטיול עקב אירוע רפואי בטיול] הכיסוי עד 8,000$

אם ביטלתם את הטיול עקב כך שאתם חיוביים לקורונה - הכיסוי הינו עד 5,000$ בלבד [בהנחה שהרחבתם הרחבה זו.

במידה ואינכם חיוביים לקורונה אבל נכנסתם לבידוד בהוראה מסודרת מצד משרד הבריאות, הכיסוי הינו עד 500$. כמובן תקופת אכשרה של 3 ימים מרגע רכישת הביטוח.

השאירו מספר טלפון

ואנחנו ניצור קשר בהקדם האפשרי!

השאירו מספר טלפון

ואנחנו ניצור קשר בהקדם האפשרי!