ביטול נסיעה מסיבות רפואיות

Safe4You

מהו ביטול וקיצור נסיעה:
החזר כספי עקב ביטול הנסיעה טרם הנסיעה או קיצור הנסיעה בזמן הנסיעה [חזרה הכרחית ובלתי נמנעת לארץ] וכל זאת עקב אירוע רפואי שאירע למבוטח או לבן משפחה קרוב מדרגה ראשונה [גם סבא וסבתא].

הכיסוי עבור כרטיסי טיסה, הוצאות מלון, הפלגה והשכרת רכב.

חשוב מאוד לדעת!

1. יש לשים לב, כיסוי ביטול וקיצור נסיעה מסיבות רפואיות לא חל אם המבוטח או בן המשפחה עליו תובעים היו באשפוז / מיון בחצי השנה האחרונה. זאת למעט בחברת הביטוח ״הראל״.

2. אם אירע למבוטח אחד אירוע ביטוחי, יכוסו גם יתר בני המשפחה שאיתו בפוליסה.

3. השתהה המבוטח במסירת הודעה לכלל הגורמים הרלוונטיים וכתוצאה מכך נגרם נזק נוסף של דמי ביטול גבוהים יותר או כל נזק אחר, יקוזז הנזק הנוסף מההחזר לו זכאי על פי פוליסה זו.

4. אין כיסוי לביטול נסיעה עקב סגר, מדינה אדומה, אזהרות מסע או המלצות בטחוניות כלשהן.

מה צריך בעיקר לספק לחברת הביטוח בעת תביעה?
מסמכים רפואיים, חשבוניות וכמובן אישור מצד ספק הנסיעות אודות ההחזר החלקי / אי החזר עבור הביטול או קיצור נסיעה. חברת הביטוח תרצה לדעת מה קיבלתם כדי להשלים את ההפרש שהפסדתם בהתאם לסכומי הכיסוי בפוליסה.

פספורטכארד סכומי כיסוי
כיסוי לביטול וקיצור נסיעה עד $4,000 לאדם כאשר מתוך זה עד $1,500 לטיסה.

פספורטכארד – עיקרי הכיסויים לביטול נסיעה:
1. מוות של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מתלווה, במהלך 30 הימים שקדמו לנסיעה.

2. תאונה או מחלה של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב שאירעה בשבוע שקדם לנסיעה, אשר בעקבותיה המבוטח ו/או בן המשפחה הקרוב אושפז למשך 24 שעות לפחות בבית חולים במהלך השבוע שקדם לנסיעה.

3. תאונה או מחלה של המבוטח שאירעה בשבוע שקדם לנסיעה, אשר כתוצאה ישירה ממנה ביקר המבוטח בחדר מיון בבית חולים או חדר מיון של קופת החולים בה המבוטח חבר, ובמסגרת הביקור התקבלה אבחנה מתועדת מרופא ביחס למצבו הרפואי של המבוטח והנחיה למנוחה בבית לפרק זמן שכולל בתוכו את יום היציאה מישראל לחו"ל.

הפניקס סכומי כיסוי
כיסוי לביטול וקיצור נסיעה עד $6,000 לאדם כאשר מתוך זה עד $2,000 לטיסה.

הפניקס – עיקרי הכיסויים לביטול נסיעה
1. מותו של המבוטח או בן משפחה מדרגה ראשונה [לפני תנאי הפוליסה] או מחלה בגינה אושפז למשך 24 שעות לפחות בבית חולים בשבוע שקדם לנסיעה.

2. מחלה שאירעה עד 7 ימים לפני תחילת הביטוח, אשר כתוצאה ישירה ממנה ביקר המבוטח או בן משפחה מדרגה ראשונה בחדר מיון או מוקד רפואי לרפואה דחופה (טרום מיון) ובמהלך הביקור התקבלה אבחנה מתועדת על ידי רופא אשר מחייבת למנוחה בביתו לפרק זמן שכולל בתוכו את יום היציאה מישראל לחו"ל.

3. מצב רפואי מתועד למבוטח או בן משפחה מדרגה ראשונה שארע לראשונה או התגלה עד 7 ימים לפני מועד תחילת הביטוח שהינו אחד מאלו: ניתוח ו/או צינתור, דלקת ריאות ו/או דלקת אוזנים שכרוכות במתן תרופות דרך הוריד, כניסה למצב של שמירת הריון או הגדרת הריון כהריון בסיכון גבוה, התקף לב ו/או אירוע לב ו/או שבץ מוחי סרטן.


כלל ביטוח סכומי כיסוי
כיסוי לביטול נסיעה עד $7,000 לאדם ועד $5,000 לקיצור נסיעה.

כלל ביטוח – עיקרי הכיסויים לביטוח נסיעה
הגדרה כללית למקרה ביטוח – ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה, מהסיבות שלהלן ובלבד שהתרחשו לאחר כריתת חוזה ביטוח זה ובתנאי שהמבוטח ביטל באופן מידי בנסיבות העניין את הטיסה, השיט, המלון, וכד'.

1. נזק גופני מחמת תאונה או מוות בלתי צפוי או אשפוז בלתי צפוי של המבוטח או של בן משפחה קרוב.

2. הוראה מפורשת בכתב מרופא מומחה כי המבוטח אינו יכול לנסוע עקב שינוי בלתי צפוי במצבו הרפואי של המבוטח.

מגדל סכומי כיסוי
כיסוי לביטול נסיעה עד $6,000 לאדם ועד $6,000 לקיצור נסיעה.

מגדל – עיקרי הכיסויים לביטול נסיעה
1. מותו של המבוטח או בן משפחה קרוב מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה.

2. מחלה של המבוטח או בן משפחה קרוב  ובגינה אושפז לפחות 24 שעות בבית חולים או מחלה שמהלכה הרגיל מחייב ריתוק של המבוטח וזאת בשבוע שקדם למועד הנסיעה.

הראל סכומי כיסוי
ביטול נסיעה עד $5,000 לאדם וקיצור נסיעה עד $7,000

הראל – עיקרי הכיסויים לביטול נסיעה
1. מוות של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב אואשפוז למשך יום אשפוז או יותר של אחד מאלה.

2. מחלה או תאונה של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב, אשר בגינן נעדר מהעבודה (בהתאם לאישור המעסיק) בהוראת רופא למשך שבעה ימים לפחות וזאת בשבוע שקדם למועד הנסיעה. במקרה של מבוטח שאינו עובד (קרי הינו ללא מעסיק) יחול האמור, בכפוף לאישור רפואי כי אינו כשיר לנסיעה וכי מצבו הרפואי מחייב ריתוק מלא למיטה בשבוע שקדם למועד הנסיעה.

3. מצב רפואי כהגדרתו להלן, שארע או התגלה לפי העניין, לאחר רכישת הרחבה זו, למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב שבעקבותיו בוטלה הנסיעה בהוראת רופא ושהינו אחד מאלה בלבד:
ניתוח ו/או צינתור, שבר הכולל פגיעה בשלמות העצם, קרע ברצועה ו/או בגיד ו/או מיניסקוס ו/או כניסה למצב של שמירת היריון או הגדרת היריון כהיריון בסיכון גבוה ו/או התקף לב ו/או אירוע לב, גילוי מחלת הסרטן, אירוע מוחי.
וכן דלקת ריאות ו/או דלקת אוזניים שכרוכות במתן תרופות דרך הווריד שאירעו עד 7 ימים לפני מועד הנסיעה ולאחר רכישת הרחבה זו.

לפרטים נוספים, ייעוץ והכוונה ברכישת ביטוח נסיעות התקשרו אלינו לסוכנות ביטוח Safe4You בטלפון 03-940-0033 או היכנסו למחשבון ביטוח הנסיעה המקצועי שלנו באתר.

רוצים להשוואת מחירי ביטוח נסיעות לחו״ל
ולקבל הצעה משתלמת?

מחשבון ביטוח

תפריט נגישות