בקשה לתביעה רפואית

לפניכם לטופס תביעה קצר עבור תביעה רפואית.

יש לצרף בטופס את כל המסמכים הרפואיים והנדרשים שם.

יש ״לדפדף״ ימינה לחברת הביטוח שרכשת בה!