הגשת תביעת ציוד

לפניכם קישור להגשת תביעה בנושא ציוד אישי.

אנחנו נעדכן במייל / וואטצאפ בדבר תשובת חברת הביטוח להחזר הכספי.

יש ״לדפדף״ ימינה לחברת הביטוח שרכשת בה!